Portretten30x40 cm
Privé collectie


30x40 cm
Privé collectie


30x40 cm
Privé collectie
30x40 cm
Privé collectieGeschilderd in opdracht, linnen 40x50 cm
Privé collectieCanvas, 40x50 cm
Privé collectie
Geschilderd van foto ponykamp 2011
(canvas, 40x50 cm) Privé collectieGeschilderd van een schoolfoto uit 1954
(canvas, 40x50 cm)


Paardenliefde

Paardenliefde (canvas, 40x50 cm)
Prive collectie